Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο δείκτης επικράτησης προβληματικής χρήσης αφορά την παροχή συγκρίσιμων και επιστημονικά τεκμηριωμένων εκτιμήσεων για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των προβληματικών χρηστών, δηλαδή των εξαρτημένων χρηστών στη χώρα.

Το ΕΚΤΕΠΝ εφαρμόζει τον δείκτη από το 2002 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πολλαπλών εγγραφών πάνω στα στοιχεία από το δείκτη αίτησης θεραπείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πατήστε εδώ.

Ελλάδα: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.
Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονταιτελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη