Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο Δείκτης Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών (ΔΕΜΑ) συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον επιπολασμό των μολυσματικών ασθενειών (HIV, Ηπατίτιδα C και Ηπατίτιδα Β) στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ).

Τα στοιχεία συλλέγονται σε ετήσια βάση κυρίως μέσω διαγνωστικών δοκιμασιών για μόλυνση από HIV, Ηπατίτιδα C και Ηπατίτιδα Β, στις οποίες υποβάλλονται οι ΧΕΝ που προσεγγίζουν τα θεραπευτικά προγράμματα της χώρας. Το σύστημα αναφοράς του ΕΚΤΕΠΝ αποτελείται από ένα πανελλαδικό δίκτυο φορέων , το οποίο αποτελείται από προγράμματα θεραπείας (στεγνά και υποκατάστασης), κέντρα άμεσης πρόσβασης, δημόσια εργαστήρια και κέντρα αναφοράς.

Οι φορείς παρέχουν ατομικά στοιχεία για τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων που ελέγχουν τη μόλυνση με βάση τους δείκτες HBsAg, AntiHBc και AntiHBs για την ηπατίτιδα Β, anti-HCV (EIA) και Anti-HCV (RIBA) για την ηπατίτιδα C, και HIV1,2 Ab για το HIV/AIDS.

Τα ατομικά στοιχεία παρέχονται στο ΕΚΤΕΠΝ με ανώνυμο κωδικό ώστε να είναι δυνατή η καταμέτρηση του χρήστη μία μόνο φορά. Η συστηματική, σε ετήσια βάση, συλλογή στοιχείων ΔΕΜΑ δίνει τη δυνατότητα μελέτης του επιπολασμού των μολυσματικών ασθενειών στους ΧΕΝ τόσο διαχρονικά όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τους δείκτες, όπου απαιτείται η συλλογή ατομικών στοιχείων (με ανώνυμο κωδικό) υπάρχει απόφαση της Αρχής Προστασίας Ατομικών Δεδομένων (2186, 1/11/01).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πατήστε εδώ.

Το έντυπο στοιχείων ΔΕΜΑ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το ειδικό έντυπο του ΕΚΤΕΠΝ για την καταγραφή των στοιχείων σχετικά με την μόλυνση από HIV, Ηπατίτιδα C και Ηπατίτιδα Β και άλλες μολυσματικές ασθένειες σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών

Ελλάδα: στοιχεία για την επικράτηση μολυσματικών ασθενειών σε ΧΕΝ.Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.

Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση μολυσματικών ασθενειών σε ΧΕΝ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονται τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη