Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο δείκτης θανάτων αφορά την παροχή συγκρίσιμων και έγκυρων πληροφοριών για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που πεθαίνουν από οξεία δηλητηρίαση, ως άμεση συνέπεια της χρήσης ναρκωτικών.

Ο δείκτης θνησιμότητας αφορά την παροχή συγκρίσιμων και έγκυρων πληροφοριών για τα αίτια θανάτου των χρηστών ναρκωτικών μέσα από τη διαχρονική τους παρακολούθηση.

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει από την Ελληνική Αστυνομία σε ετήσια βάση στοιχεία για τους θανάτους που οφείλονται σε υπερβολική δόση. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται διαχρονικά στις ετήσιες εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ.

Η πλήρης εφαρμογή του δείκτη θνησιμότητας προσκρούει στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη στη νομοθεσία περί προστασίας ευαίσθητων ατομικών δεδομένων. Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει προκαταρκτικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πατήστε εδώ.

Ελλάδα: στοιχεία για τους θανάτους από τη χρήση ναρκωτικών.Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.
Ευρώπη: στοιχεία για τους θανάτους από τη χρήση ναρκωτικών. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονται τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη