Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΠΡΟΛΗΨΗ

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη χώρα. Σκοπός είναι να αποτυπωθούν με συγκρίσιμο και συνολικό τρόπο ο αριθμός, η εμβέλεια και άλλα ποσοτικοποιημένα στοιχεία των παρεμβάσεων πρόληψης καθώς και να προωθηθεί η έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος της συλλογής και της ανάλυσης των στοιχείων είναι η παρουσίαση και διάθεσή τους σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο. Επιπλέον, τα Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης προβάλλονται σε σταθερή βάση από το ΕΚΤΕΠΝ μέσω σχετικών ηλεκτρονικών βάσεων και εκδόσεων.

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση πληροφοριών για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχο του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των παρεμβάσεων πρόληψης –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής– καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

Επίσης, το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας στον τομέα της πρόληψης, με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο.
Βασικοί ορισμοί στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Το 1994 το Institute of Medicine (ΙΟΜ) εισηγήθηκε ένα καινούριο πλαίσιο για την ταξινόμηση της πρόληψης σε καθολική, επικεντρωμένη και ενδεδειγμένη. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Ελλάδα. Η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71 Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Το ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της πρόληψης. Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη χώρα. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το σχετικό κεφάλαιο
Ευρώπη: στοιχεία σχετικά με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονται τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία
Ελληνικές παρεμβάσεις πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ‘καλής πρακτικής’. Ελληνικές παρεμβάσεις πρόληψης, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής, προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη