Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα και στοχεύουν στη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Βασικός στόχος του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο.

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση των πληροφοριών για τις παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης της χώρας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχο του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής– καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.
Το ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη χώρα. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το σχετικό κεφάλαιο
Ευρώπη: στοιχεία σχετικά με τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονται τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία
Ελληνικές παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών ‘καλής πρακτικής’. Ελληνικές παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής, προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη