Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τα θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες της χώρας. Βασικός στόχος του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο.

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση των πληροφοριών για τα θεραπευτικά προγράμματα/μονάδες της χώρας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχο του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των θεραπευτικών προγραμμάτων/μονάδων –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής– καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

Επίσης, το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο.

Το ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της θεραπείας χρηστώ εξαρτησιογόνων ουσιων. Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά στοιχεία για τα θεραπευτικά προγράμματα / μονάδες της χώρας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το σχετικό κεφάλαιο
Ευρώπη: στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρώπη, όπου παρουσιάζονται τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία
Ελληνικές παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών ‘καλής πρακτικής’. Ελληνικές παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδείγματα καλής πρακτικής, προβάλλονται στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Η θεραπεία αποτελεί τη σημαντικότερη ανταπόκριση στο πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης, καθώς και στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα ναρκωτικά 2004-2012 και των δύο Σχεδίων Δράσης που την εξειδικεύουν, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2005–2008, και το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το 2009–2012. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη