Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Πληροφόρηση για τα οινοπνευματώδη

Ο Τομέας Πληροφόρησης για τα Οινοπνευματώδη σκοπό έχει τη διαχρονική παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.


Συγκεκριμένα, το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει και παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με:

 • τις παρεμβάσεις των υπηρεσιών πρόληψης που έχουν ως κύριο στόχο την πρόληψη της χρήσης αλκοόλ,
 • τις παρεχόμενες υπηρεσίες των θεραπευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τη χρήση οινοπνευματωδών,
 • τον αριθμό και τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία των ατόμων που προσεγγίζουν τις εξειδικευμένες θεραπευτικές δομές προκειμένου να ζητήσουν θεραπεία,
 • το νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη διάθεση και την κατανάλωση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα,
 • την επικράτηση της χρήσης στο γενικό και το μαθητικό πληθυσμό και τα πρότυπα κατανάλωσης έτσι όπως εξελίσσονται διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, μέσω της ανάλυσης των στοιχείων που προκύπτουν από τις επιδημιολογικές έρευνες του ΕΠΙΨΥ σχετικά με τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών στην Ελλάδα,
 • τους ελέγχους που διενεργεί η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, Οίνου και Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους,
 • στοιχεία σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την συνέργια της χρήσης οινοπνευματωδών στα τροχαία ατυχήματα τα οποία συλλέγει η Διεύθυνση Τροχαίας του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
 • τις έρευνες (επιδημιολογικές, μικρής εμβέλειας, ποιοτικές) που αφορούν τα οινοπνευματώδη στην Ελλάδα,
 • τις δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για το αλκοόλ.

  Στο προσεχές μέλλον το ΕΚΤΕΠΝ θα εφαρμόσει το Δείκτη Αίτησης Θεραπείας για τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ που αιτούνται θεραπεία. Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των εξαρτημένων από οινοπνευματώδη ατόμων που αιτούνται θεραπεία στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις στη σωματική και στη ψυχική τους υγεία.

  Πρόσφατα στοιχεία για τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 2011.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη