Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English
Βιβλιοθήκη

Το ΕΚΤΕΠΝ διαθέτει βιβλιοθήκη σε θέματα εξαρτήσεων, στην οποία υπάρχουν ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και επιστημονικά άρθρα. Επίσης, η βιβλιοθήκη του ΕΚΤΕΠΝ παρακολουθεί σε πάγια και σταθερή βάση από το 1999 τα κυριότερα ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σε θέματα εξαρτήσεων, δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη του ΕΚΤΕΠΝ διατίθενται όλες οι εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ και του ΕΠΙΨΥ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου, εκδόσεις του ΟΗΕ, του ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών.

Στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης και προώθησης του συγγραφικού έργου για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ Ελλήνων επιστημόνων, το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει σε ετήσια βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ, όπου παρέχονται οι δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αντίστοιχα, καθώς και οι περιλήψεις τους.

Παράλληλα, οι δημοσιευμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής βάσης του ΕΚΤΕΠΝ, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις Ελλήνων συγγραφέων δημοσιευμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που έχει συγκεντρώσει το ΕΚΤΕΠΝ και καλύπτουν τα έτη 1975 έως και 2009.

Η βιβλιοθήκη του ΕΚΤΕΠΝ είναι μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού ELISAD (European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and other Drugs) και συμμετέχει, σε συνεργασία με το ELISAD, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Elisad’ (Elisad Gateway Project). Η πύλη αυτή προσφέρει στους επισκέπτες της ελεύθερη πρόσβαση σε περίπου 1.000 αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις από 35 ευρωπαϊκές χώρες και είναι διαθέσιμη σε 17 ευρωπαϊκές γλώσσες.

Για να καταχωρηθεί η εργασία σας στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ, πατήστε εδώ.

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη