Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οι εκδόσεις του ΕΚΤΕΠΝ και των διεθνών συνεργατών του διατίθενται από το ΕΚΤΕΠΝ κατόπιν αιτήματος. Είναι διαθέσιμες σε υπεύθυνους φορείς για τη χάραξη πολιτικής, σε επαγγελματίες υγείας στον τομέα των ναρκωτικών, σε πανεπιστημιακούς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό.

Επίσης, το ΕΚΤΕΠΝ διαθέτει βιβλιοθήκη σε θέματα εξαρτήσεων, στην οποία υπάρχουν ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και επιστημονικά άρθρα, τα κυριότερα ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σε θέματα εξαρτήσεων, δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης και προώθησης του συγγραφικού έργου για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ Ελλήνων επιστημόνων, το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει σε ετήσια βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και την Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ, όπου παρέχονται οι δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αντίστοιχα, καθώς και οι περιλήψεις τους.

Παράλληλα, οι δημοσιευμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και την Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής βάσης του ΕΚΤΕΠΝ, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις Ελλήνων συγγραφέων δημοσιευμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που έχει συγκεντρώσει το ΕΚΤΕΠΝ και καλύπτουν τα έτη 1975 έως και 2009.

Φορέας 'Εκδοσης

ΕΚΤΕΠΝ ΕΠΙΨΥ Ευρωπαϊκού Κέντρου (EMCDDA)

Έτος Έκδοσης

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 και νωρίτερα

Σειρά Έκδοσης

Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝΕλληνική Βιβλιογραφία ΕΚΤΕΠΝΕτήσια Έκθεση EMCDDADrug Net EMCDDA (τρίμηνο ενημερωτικό δελτίο)EMCDDA Insight SeriesEMCDDA Scientific Monograph Series • EMCDDA Manuals • EMCDDA Risk Assessment SeiesEMCDDA Τα Ναρκωτικά στο Προσκήνιο

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη