Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Αναζήτηση μέσω χάρτη

Μπορείτε επέισης να μεταφορτώσετε όλο το περιχόμενο του Οδηγού πατώντας εδώ

Καλώς ήρθατε στον Οδηγό Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Ουσιοεξαρτήσεων του ΕΚΤΕΠΝ

Ο Οδηγός περιλαμβάνει σύντομες και περιεκτικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις κύριες δραστηριότητες των υπηρεσιών μείωσης της ζήτησης των ναρκωτικών (υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, επανένταξης, μείωσης της βλάβης) που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έμφασης που δίνεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με το φαινόμενο της κατάχρησης οινοπνευματωδών, περιλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των οινοπνευματωδών που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Η παρουσίαση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας σε 13 περιφέρειες και ανά τύπο υπηρεσίας (π.χ. υπηρεσίες πρόληψης, υπηρεσίες συμβουλευτικής και θεραπείας, υπηρεσίες στο πλαίσιο του ποινικού/σωφρονιστικού συστήματος, υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης/δραστηριοποίησης κ.ά.).

Οι υπηρεσίες παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά και τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι ανανεωμένα έως τα μέσα του 2009.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς που συνεργάζονται με το ΕΚΤΕΠΝ για την πραγματοποίηση αυτού του Οδηγού.

Προκειμένου να υπάρχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες μείωσης της ζήτησης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, παρακαλούμε τους επαγγελματίες στον τομέα μείωσης της ζήτησης να επικοινωνούν ektepn@ektepn.gr άμεσα το ΕΚΤΕΠΝ για αλλαγές στις πληροφορίες που προκύπτουν σε σχέση με τα κέντρα/τις μονάδες τους.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 665 17, Τ.Κ. 156 01, Παπάγου
Fax: 210 6537273
E-mail:
ektepn@ektepn.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, παρατηρήσεις, σχόλια παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ektepn@ektepn.gr.


© Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)
Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
(ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 665 17 – Τ.Κ. 156 01, Παπάγου)
Τηλ.: 210 6536902, 6170014
Fax: 210 6537273
E-mail:
ektepn@ektepn.gr
URL:
www.ektepn.gr

Συντελεστές δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης Οδηγού
Σχεδιασμός και υλοποίηση: Interoptics S.A. - Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Διαμόρφωση βάσης: Ιουλία Μπάφη, Πετρούλα Πρασσά
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Κοκκέβη
Ανανέωση στοιχείων – πρόσωπο επαφής: Ιουλία Μπάφη

 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη