Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης

  • Time to read less than 1 minute
Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης

Το ΕΠΙΨΥ/ΕΚΤΕΠΝ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης της χρήσης ουσιών στην Ευρώπη: Ανάλυση των συστημάτων πρόληψης στις χώρες της ΕΕ και επιμόρφωση επαγγελματιών πρόληψης ” (πρόγραμμα ASAP-training) το οποίο αποτελεί μια διακρατική προσπάθεια για την προώθηση της ποιότητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης στον τομέα της πρόληψης.

Έχει διετή διάρκεια (2019-2020) και συμμετέχουν 11 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Εσθονία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία, Ουγγαρία), με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA), του ευρωπαϊκού δικτύου EUSPR (European Society for Science Prevention and Research) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η αποτύπωση των συστημάτων και των φορέων πρόληψης στις χώρες της ΕΕ,
  • η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου καλύπτονται θέματα όπως: βασικές αρχές καθολικής, επικεντρωμένης, ενδεδειγμένης και περιβαλλοντικής πρόληψης, επισκόπηση νεότερων δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων πρόληψης στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα, η σημασία της συνηγορίας για επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη κ.ά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο “European Prevention Curriculum” και τις “Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές για την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (ΕυΠρο)”. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πρόληψης σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στην περιοχή τους/σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χαράσσοντες πολιτική. 
  • η δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης επαγγελματιών πρόληψης

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASAΡ-training μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://asap-training.eu/