Δημοσιοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2023

  • Time to read less than 1 minute
EDR2023

Η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ναρκωτικά (EMCDDA) παρέχει την πιο πρόσφατη επισκόπηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τα αναδυόμενα ζητήματα που αφορούν τα ναρκωτικά στην Ευρώπη.

Σε αυτή την σημαντική έκδοση, αναδεικνύονται σημαντικά θέματα για την πολιτική για τα ναρκωτικά και τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων στην Ευρώπη.

Για πρώτη φορά η Έκθεση παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή, παρέχοντας περισσότερα στοιχεία, διαδραστικά γραφήματα και χάρτες. 

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.