Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 'Η επιστήμη της πρόληψης : Από τη θεωρία και την τεκμηρίωση στην πράξη’

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Η επιστήμη της πρόληψης: Από τη θεωρία και την τεκμηρίωση στην πράξη’ απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πρόληψης σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στην περιοχή τους/σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χαράσσοντες πολιτική. 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτονται θέματα όπως: βασικές αρχές καθολικής, επικεντρωμένης, ενδεδειγμένης και περιβαλλοντικής πρόληψης, επισκόπηση νεότερων δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων πρόληψης στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα, η σημασία της συνηγορίας για επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη, η σημασία της αξιολόγησης κ.ά. 

Βασίζεται στην έκδοση του EMCDDΑ, European Prevention Curriculum (Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη, διαθέσιμο εδώ και εδώ στην ιστοσελίδα του EMCDDA) και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “ASAP-Training: Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training (πρόγραμμα ASAP)” (περισσότερες πληροφορίες εδώ) στο οποίο συμμετέχει το ΕΠΙΨΥ / ΕΚΤΕΠΝ. 

Αποτελείται από ένα δια ζώσης (πρώτο σκέλος) και ένα διαδικτυακό (eLearning, δεύτερο σκέλος) σεμινάριο μέσω ειδική εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 

Η υλοποίηση του σεμιναρίου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ (κα Γεωργουλοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης), τα Κέντρα Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας (κα Κυριακίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ) και το Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ (κα Μακαρώνη, Επιστημονικά Υπεύθυνη). Οι συνεργάτες αυτοί σε πρώτη φάση εκπαιδεύτηκαν στην Λισσαβόνα τον Σεπτέμβριο του 2019 και ακολούθως μέσω ενός εκπαιδευτικού εξ αποστάσεως προγράμματος, διάρκειας 5 μηνών προκειμένου σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ / ΕΚΤΕΠΝ να συμβάλουν στη διάχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ελλάδα με την υλοποίηση  αντίστοιχων σεμιναρίων και την υποστήριξη επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης.