Πρόγραμμα κατάρτισης στην επιστήμη της πρόληψης

Το πρόγραμμα κατάρτισης στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη απευθύνεται σε επαγγελματίες που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πρόληψης σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό παρεμβάσεων στην περιοχή τους/σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και χαράσσοντες πολιτική. 

Αποτελεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης στην επιστήμη της πρόληψης και παρουσιάζονται τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον τομέα αυτό προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές πρόληψης και προώθησης της υγείας της ευεξίας των νέων και των τοπικών κοινωνιών.  

Καλύπτονται θέματα όπως: βασικές αρχές καθολικής, επικεντρωμένης, ενδεδειγμένης και περιβαλλοντικής πρόληψης, επισκόπηση νεότερων δεδομένων σχετικά με την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων πρόληψης στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα, η σημασία της συνηγορίας για επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόληψη, η σημασία της αξιολόγησης κ.ά. 

Περιλαμβάνει:

  • δια ζώσης (πρώτο σκέλος, εισαγωγικό) σεμινάριο, διάρκειας 4-5 ημερών
  • εξ αποστάσεως (δεύτερο σκέλος, εξειδικεμένο) σεμινάριο μέσω της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας PLATO, διάρκειας 4 μηνών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το EMCDDA

Στην Ελλάδα, η υλοποίησή του συντονίζεται από το ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ και πραγματοποιείται από τις τέσσερις πιστοποιημένες εκπαιδεύτριες: κα Ιουλία Μπάφη (Επιστημονικά Υπεύθυνη ΕΚΤΕΠΝ και συντονίστρια του προγράμματος κατάρτισης στην Ελλάδα), κα Έφη Γεωργουλοπούλου (Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης ΟΚΑΝΑ), κα Μαρία Κυριακίδου) Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΠΥΞΙΔΑ και εκπρόσωπος των Κέντρων Πρόληψης Κεντρικής Μακεδονίας), και κα Σώτια Μακαρώνη (Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. 
Ακολουθεί το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).