Δείκτης επιπολασμού μολυσματικών ασθενειών

Ο Δείκτης Επιπολασμού Μολυσματικών Ασθενειών (ΔΕΜΑ) συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον επιπολασμό των λοιμωδών νοσημάτων (κυρίως HIV, Ηπατίτιδα C και Ηπατίτιδα Β και φυματίωση) στα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ).

Το σύστημα αναφοράς του ΕΚΤΕΠΝ αποτελείται από ένα πανελλαδικό δίκτυο φορέων, το οποίο αποτελείται από δομές συμβουλευτικής και θεραπείας για τις εξαρτήσεις ('στεγνά' θεραπευτικά προγράμματα, μονάδες θεραπείας με αγωνιστές οπιοειδών), κέντρα άμεσης πρόσβασης, εργαστήρια, νοσοκομεία και εθνικά κέντρα αναφοράς λοιμοδών νοσημάτων.

Σε ετήσια βάση, με τη χρήση ειδικού ατομικού και ανώνυμου εντύπου συλλέγονται  στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων για τους ιολογικούς δείκτες anti-HCV (Ηπατίτιδα C), HBsAg, Anti-HBc και Anti-HBs (Ηπατίτιδα Β) και anti-HIV-1/2, καθώς και εξετάσεων δερματικής φυματινοαντίδρασης (τεστ Mantoux) και ακτινογραφίας θώρακος ή οιασδήποτε άλλης εξέτασης (σε ανοιχτού τύπου ερώτηση).

Μέσω αυτοαναφορών, ο ΔΕΜΑ συλλέγει επιπλέον στοιχεία για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για την υγεία, όπως τη συχνότητα ενέσιμης χρήσης, την κοινή χρήση συρίγγων και λοιπού ενέσιμου ή μη ενέσιμου υλικού, τη χρήση προφυλακτικού και την ενέσιμη χρήση διεγερτικών ουσιών.

Τα ατομικά στοιχεία παρέχονται στο ΕΚΤΕΠΝ με ανώνυμο κωδικό ώστε να είναι δυνατή η καταμέτρηση των περιπτώσεων μία μόνο φορά ανά έτος. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται στο πλαίσιο απόφασης της Αρχής Προστασίας Ατομικών Δεδομένων και σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

Η συστηματική, σε ετήσια βάση, συλλογή στοιχείων ΔΕΜΑ δίνει τη δυνατότητα μελέτης του επιπολασμού των λοιμωδών νοσημάτων στους ΧΕΝ τόσο διαχρονικά όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αρχεία Σύνδεσμοι
Το έντυπο στοιχείων ΔΕΜΑ

Το έντυπο ΔΕΜΑ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το ειδικό έντυπο του ΕΚΤΕΠΝ για την καταγραφή των στοιχείων σχετικά με την μόλυνση από HIV, Ηπατίτιδα C και Ηπατίτιδα Β και άλλες μολυσματικές ασθένειες σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών

Ελλάδα: στοιχεία για την επικράτηση μολυσματικών ασθενειών σε ΧΕΝ.

Ελλάδα: τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την επικράτηση λοιμωδών νοσημάτων σε ΧΕΝ. 

Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση μολυσματικών ασθενειών σε ΧΕΝ.

Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση μολυσματικών ασθενειών σε ΧΕΝ. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.