Δείκτης Προβληματικής Χρήσης

Ο δείκτης προβληματικής χρήσης αφορά την παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων εκτιμήσεων για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία:

  • κάνουν υψηλού κινδύνου χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, π.χ., χρήση οπιοειδών, κοκαΐνης και υπερβολικής χρήσης κάνναβης και
  • δυνητικά θα απευθυνθούν στις εξειδικευμένες υπηρεσίες για βοήθεια.

Το ΕΚΤΕΠΝ εφαρμόζει τον δείκτη από το 2002 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πολλαπλών εγγραφών πάνω -κυρίως- στα στοιχεία από το δείκτη αίτησης θεραπείας.

Main technical details
Ελλάδα: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης.

Ελλάδα: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.

Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης

Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.