Δείκτης προβληματικής χρήσης

Η εκτίμηση της 'προβληματικής' χρήσης ουσιών αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς επιδημιολογικούς δείκτες που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση της έκτασης και των προβλημάτων από τη χρήση ουσιών. Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός αφορά την παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων εκτιμήσεων για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων τα οποία:

  • κάνουν υψηλού κινδύνου χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, π.χ., χρήση οπιοειδών, κοκαΐνης και υπερβολικής χρήσης κάνναβης και
  • δυνητικά θα απευθυνθούν στις εξειδικευμένες υπηρεσίες για βοήθεια.

Το ΕΚΤΕΠΝ εφαρμόζει τον δείκτη από το 2002 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πολλαπλών εγγραφών πάνω -κυρίως- στα στοιχεία από το δείκτη αίτησης θεραπείας.

Main technical details
Ελλάδα: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης.

Ελλάδα: πρόσφατη εκτίμηση για τη χρήση υψηλού κινδύνου στουν πληθυσμό. 

Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης

Ευρώπη: στοιχεία για την επικράτηση της προβληματικής χρήσης. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις.