Δείκτης θανάτων από τη χρήση ναρκωτικών

Ο δείκτης θανάτων αφορά την παροχή έγκυρων πληροφοριών για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που πεθαίνουν από οξεία δηλητηρίαση, ως άμεση συνέπεια της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει τα διαθέσιμα στοιχεία για τους θανάτους από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Ελληνική Αστυνομία. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται διαχρονικά στις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ. 

Από το 2019 διατίθενται στο ΕΚΤΕΠΝ σε συγκεντρωτική μορφή στοιχεία για τους θανάτους από το Τμήμα Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι πηγές των στοιχείων είναι τα διοικητικά αρχεία (πιστοποιητικά θανάτων) από τα ληξιαρχεία της χώρας. Τα ληξιαρχεία καταχωρούν τα πιστοποιητικά θανάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΕΛΣΤΑΤ αντλεί ακολούθως –για αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς– τα στοιχεία από την κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου.

Ως ‘θάνατος’ νοείται η μόνιμη εξαφάνιση κάθε ένδειξης ζωτικών λειτουργιών, οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη γέννηση. Ως ‘βασική αιτία θανάτου’ είναι η νόσος ή ο τραυματισμός που προκάλεσε την ακολουθία των νοσηρών γεγονότων που οδήγησαν άμεσα στο θάνατο, ή οι περιστάσεις του ατυχήματος ή της βίαιης πράξης που προκάλεσαν θανατηφόρο τραυματισμό. Εδώ, στους θανάτους περιλαμβάνονται μόνον οι τυχαίες δηλητηριάσεις. Δεν περιλαμβάνονται οι θάνατοι που σχετίζονται έμμεσα με τη χρήση ναρκωτικών (π.χ., θάνατοι από μολυσματικές ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, με ατυχήματα, με αυτοκτονίες κτλ.).

Main technical details
Ελλάδα: στοιχεία για τους θανάτους από τη χρήση ναρκωτικών.

Ελλάδα: τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τους θανάτους από τη χρήση ναρκωτικών. 

Ευρώπη: στοιχεία για τους θανάτους από τη χρήση ναρκωτικών.

Ευρώπη: στοιχεία για τους θανάτους από τη χρήση ναρκωτικών. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επόπεδο, καθώς και τα τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.