Συμβουλευτική και θεραπεία των ουσιοεξαρτήσεων

Με τον όρο 'θεραπεία' ορίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα/παρέμβαση που απευθύνεται άμεσα σε άτομα που έχουν προβλήματα με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ (ως κύρια ουσία κατάχρησης) και η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ψυχολογικής, σωματικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Η θεραπεία συνήθως παρέχεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες και από εξειδικευμένους επαγγελματίες, μπορεί όμως να περιλαμβάνει και υπηρεσίες που παρέχονται από άτομα, τα οποία κατά κοινή ομολογία έχουν τις απαραίτητες θεραπευτικές δεξιότητες, αλλά δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Μπορεί επίσης να δοθεί και από γενικές υπηρεσίες που προσφέρουν ιατρική και ψυχολογική βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ουσιών.

Στην Ελλάδα οι βασικοί τύποι θεραπείας για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης που παρέχονται είναι τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα, η θεραπεία υποκατάστασης και η σωματική αποτοξίνωση. Οι επίσημα αναγνωρισμένοι φορείς οι οποίοι παρέχουν τους παραπάνω τύπους θεραπείας στη χώρα μας είναι οι εξής: 1) Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), 2) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), 3) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), 4) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ), 5) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, 6) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα (ΓΝΙ), 7) Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγια Ειρήνη» (ΓΝΚ)

Περισσότερες πληροφορίες και τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και κυρίως θεραπείας της χώρας για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης. Στόχος είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, βασική δραστηριότητα του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί η ανάδειξη των προγραμμάτων, κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής, καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Παράλληλα, το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο, ενώ πραγματοποιεί σχετικές εκδόσεις, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Περισσότερα σχετικά με τους βασικούς άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της θεραπείας >>

Main technical details

Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.

Ευρώπη: στοιχεία σχετικά με τη θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη θεραπεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.