Συµβουλευτικός Σταθµός Λάρισας - ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων