Ημέρα Ναρκωτικών 2020: Το μήνυμα το ΕΚΤΕΠΝ

  • Time to read less than 1 minute
Ημέρα Ναρκωτικών 2020: Το μήνυμα το ΕΚΤΕΠΝ

Το 2020 μπορεί να μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο ως «έτος της πανδημίας». Μπορεί να μείνει ως χρονιά θετικού απολογισμού της δεκαετίας στον χώρο των ναρκωτικών, σημαντικών βημάτων μπροστά, ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Χρονιά που όλοι οι φορείς πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ανταποκρίθηκαν και προσαρμόστηκαν άμεσα στις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία και διατήρησαν τη σχέση τους με την κοινότητα και αυτούς που είχαν ανάγκη από τις υπηρεσίες τους.

Την τελευταία δεκαετία έγινε μεγάλη αύξηση των θεραπευτικών δομών, δημιουργήθηκαν δύο νέοι φορείς που παρέχουν θεραπεία (το Γεν. Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα και το Γεν. Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη»), παρέχεται θεραπεία σε σχεδόν 12.000 ανθρώπους, καταγράφηκαν λιγότεροι θάνατοι από οπιοειδή και λιγότεροι παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών φυλακίστηκαν, δόθηκε έμφαση στη μείωση της βλάβης, άνοιξε ο δρόμος για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, για μη-κρατικές μονάδες θεραπείας, νομιμοποιήθηκε η φαρμακευτική χρήση της κάνναβης, η πρόληψη διευρύνθηκε και αφορά παρεμβάσεις ευρύτερα για τις εξαρτήσεις και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Η χρηματοδότηση των φορέων γίνεται επιτέλους απρόσκοπτα, είναι έτοιμη σχεδόν η Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 2021-2026.

Έργο των επαγγελματιών στο χώρο των ναρκωτικών, αλλά και των χαρασσόντων πολιτική. Με τη σκέψη στα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών και με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την απεξάρτηση. Την επανένταξη τους στη κοινότητα, ως αυτόνομοι, συμμετέχοντες πολίτες. Αλλά και οι ενεργοί χρήστες αποκτούν λόγο και ρόλο στα τεκταινόμενα στο πεδίο των ναρκωτικών. Αναγνωρίζεται η επιλογή τους στο πλαίσιο της ατομικής ελευθερίας, αλλά και η προστασία τους.

Το ΕΚΤΕΠΝ είναι σε θέση να γνωρίζει την προσπάθεια, τον αγώνα των επαγγελματιών του χώρου, καθώς και τα αποτελέσματά τους. Για άλλη μια φορά τους ευγνωμονεί και τους συγχαίρει.

Η έμφαση στη μείωση της βλάβης ξεκίνησε με τη θεσμοθέτηση των χώρων εποπευόμενης χρήσης, είναι όμως ανάγκη να συνεχιστεί με τη νομοθετική ρύθμιση της χορήγησης κιτ ναλοξόνης-για-το-σπίτι, και της απαραίτητης εκπαίδευσης των ίδιων των χρηστών αλλά και των οικείων τους στη χρήση της. Η ναλοξόνη είναι η μόνη ουσία που αναστέλλει την επίδραση της χρήσης των οπιοειδών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας και έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων χρηστών στον κόσμο.