Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη

Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την Πρόληψη περιλαμβάνει βασικό υλικό για την εισαγωγή στην επιστήμη της πρόληψης και των επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και στρατηγικών.

Αποτελεί το βασικό υλικό του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος που παρέχεται για θέματα πρόληψης. Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντονίζεται από το ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ και υλοποιείται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UPC-Adapt, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η επιμέλεια και η παραγωγή της ελληνικής έκδοσης έγινε από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης ΣΕΙΡΙΟΣ και το ΕΚΤΕΠΝ-ΕΠΙΨΥ.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο