Συμβουλευτικός Σταθμός - Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ (Ψ.Ν.Α.)