Μείωση της βλάβης │ Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών - Μείωση της βλάβης  

Σε μορφή jpg και pdf.

 σειρά με τις συνοπτικές απεικονίσεις δεδομένων (infographics) αποτελούν συμπληρωματικό υλικό της Ετήσιας Έκθεσης 2022.

Όλες οι θεματικές εδώ.

 

Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο