Πρόγραμμα Κοινωνικής Δραστηριοποίησης Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών ΓΕΦΥΡΑ

Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Υψηλάντου 175-177, Τ.Κ. 262 25, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 279795, 278842
Fax
2610 621955
Email
patrasnet@okana.gr, diktyogefyra@yahoo.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Σάββατο, 8.00-18.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
30-40 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 18 έως 40 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη Θεραπευτική κοινότητα ΓΕΦΥΡΑ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

10-14 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση
  • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας
  • Κοινωνιοθεραπευτικές τεχνικές (μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
  • Κοινωνιοθεραπευτικές δραστηριότητες εμψύχωσης και κινητοποίησης
  • Μεταθεραπευτική φροντίδα
  • Πρόληψη υποτροπής
  • Στέγαση, ξενώνας
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός και προώθηση στην αγορά εργασίας
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς