Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων

Διεύθυνση
Φώκαιας 26, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 262 26, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 343400, 323606
Fax
2610 343023
Email
info@kethea-oxygono.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 13.00-21.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
15 άτομα
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη φάση της κυρίως θεραπείας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

12 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Συναντήσεις/ομάδες γονέων
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Εκπαίδευση (π.χ. υποτροφίες για συνέχιση της επαγγελματικής κατάρτισης)
 • Μεταθεραπευτική παρακολούθηση
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς