Σύλλογος Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΕΘΕΑ)

Διεύθυνση
Λασαίας 15, Τ.Κ. 713 05, Θέρισσος
Τηλέφωνο
2810 528768
Fax
2810 528768
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Τρίτη - Πέμπτη, 18.00-21.00

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Απευθύνεται σε:

  • Οικογένειες των μελών του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
  • Αποφοιτήσαντες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
  • Φίλους του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ μέσω δωρεών και χορηγιών
  • Πραγματοποίηση διαβημάτων στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες
  • Συγκρότηση ομάδων εργασίας εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών
  • Οργάνωση υποστηρικτικών προς το θεραπευτικό πρόγραμμα δράσεων (π.χ. ενημερωτικά περίπτερα, αφισοκολλήσεις, εκπομπές)
  • Ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (π.χ. ομάδα θεάτρου, ομάδα χειροτεχνίας)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς