Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διεύθυνση
Ἀριστοτέλους 19, Αθήνα 101 87, Ελλάδα
Τηλέφωνο
210 8210879
Fax
210 8229236
Email
/exartiseis@yyka.gov.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή 7.30-15.00

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Στόχοι / Σκοποί:  Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικά και αλκοόλ στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης

Δραστηριότητες:

  • Εποπτεία και επιχορήγηση του ΟΚΑΝΑ,του ΚΕΘΕΑ,του 18 ΑΝΩ (ΨΝ.Α.),του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων (ΨΝ.Θ.) και άλλων φορέων αντίστοιχου έργου
  • Χορήγηση και ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης χρηστών
  • Προώθηση εισηγήσεων για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, διεθνείς και κοινοτικούς οργανισμούς και συμμετοχή σε προγράμματά τους
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, υποστήριξη των δραστηριοτήτων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικά και αλκοόλ
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς