Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιββαλοντικής Αγωγής / Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Διεύθυνση
Ερμού 15, Τ.Κ. 101 85, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3235150, 210 3245750
Fax
210 3238425
Email
/t05sdeay@ypepth.gr, t05sdel@ypepth.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή: 7.30--Ι5.00 (χειμερινό ωράριο) και 7.00--Ι4.30 (θερινό ωράριο)

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Στόχοι / Σκοποί:

  • Προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών
  • Διαμόρφωση ατόμων με κριτική στάση
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών μέσω του δικτύου των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)
  • Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής υγείας
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μέσω του δικτύου του Σ.Σ.Ν

Δραστηριότητες:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Συνεργασία με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης στα σχολεία
  • Λειτουργία δικτύου Σ.Σ.Ν.
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς