Θεραπευτική Κοινότητα στις Γυναικείες Φυλαιόές Κορυδαλλού ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας

Διεύθυνση
Τσαμαδού 7, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3300058, 3447700
Fax
210 3303903
Email
info@kethea-endrasi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00-18.00

'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Γυναίκες χρήστες
Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο κοινωνικής αλλαγής Prochaska και Diclemente

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική υποστηρικτική/συμβουλευτική
 • Ομαδική υποστηρικτική/συμβουλευτική μητέρων
 • Συνέντευξη κινητοποίησης
 • Οικογενειακή υποστηρικτική/συμβουλευτική
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός

 

Ψυχοθεραπεία:

 • Κοινωνικο-γνωστικές ομάδες ελέγχου συμπεριφοράς, αυτοβοήθειας, δημιουργίας σχέσεων, οικογενειακών σχέσεων, μητέρων, προσωπικής ανάπτυξης
 • Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης
 • Ψυχόδραμα
 • Παραπομπή για συνέχιση της θεραπείας και επανένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα εκτός φυλακής
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Παροχή νομικών συμβουλών, βοήθειας
 • Ενημέρωση από σχετικούς φορείς για θέματα υγείας, εργασίας, επιδοτήσεων
 • Σεμινάρια σε θέματα υγείας

 

Εκπαίδευση:

 • Βασική ακαδημαϊκή εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση σε χρήση Η/Υ
 • Μαθήματα Ελληνικών
 • Κατάρτιση στην παραγωγή χειροποίητου κοσμήματος
 • Συμβουλευτική σε θέματα εκπαίδευσης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός

 

Άλλες δραστηριότητες:

 • Δημιουργικές δραστηριότητες (θέατρο, χορός, έκδοση εφημερίδας)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς