Θεραπευτική Κοινότητα στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ,θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
Τσαμαδού 7, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3447700, 3300058
Fax
210 3303903
Email
info@kethea-endrasi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 2.00-17.00

'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Άνδρες χρήστες
Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο κοινωνικής αλλαγής Prochaska και Diclemente

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική

 

Ψυχοθεραπεία:

 • Κοινωνικο-γνωστικές ομάδες ελέγχου συμπεριφοράς
 • Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης
 • Ατομικές συναντήσεις
 • Ομάδα αυτοβοήθειας 
 • Encounter groups
 • Ομάδες πρόληψης υποτροπής
 • Υποστήριξη οικογένειας
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων υγείας
 • Εργασιοθεραπεία                                                                                                                                                                                                                               
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Παροχή νομικών συμβούλων βοήθειας

 

Εκπαίδευση:

 • Βασική ακαδημαϊκή εκπαίδευση
 • Μαθήματα ελληνικών
 • Συμβουλευτική σε θέματα εκπαίδευσης

 

Άλλες δραστηριότητες:

 • Εικαστικά
 • Δημιουργικές δραστηριότητες (θέατρο, αθλητικές δραστηριότητες)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς