Σύλλογος Οικογένειας του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ Καβάλας