Συµβουλευτικός Σταθμός Γαννιτσών ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραµµα διαµονής ενηλίκων