Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων