Δραστηριότητες

Κύριος στόχος του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παροχή και διάχυση αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για όλες τις παραμέτρους του προβλήματος των ναρκωτικών.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλαίσιο δράσης του ΕΚΤΕΠΝ και τα πρόσφατα στοιχεία στην Ελλάδα για τον κάθε ένα από τους επιμέρους τομείς δράσης του ΕΚΤΕΠΝ.