Οινοπνευματώδη

Ο Τομέας Πληροφόρησης για τα Οινοπνευματώδη σκοπό έχει τη διαχρονική παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει και παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με:

  • τις παρεμβάσεις των υπηρεσιών πρόληψης που έχουν ως κύριο στόχο την πρόληψη της χρήσης αλκοόλ,
  • τις παρεχόμενες υπηρεσίες των θεραπευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της κατάχρησης/εξάρτησης από τη χρήση αλκοόλ,
  • τα χαρακτηριστικά των ατόμων που εισέρχονται σε θεραπεία στις θεραπευτικές δομές της χώρας (Δείκτης Αίτησης Θεραπείας για το Αλκοόλ),
  • το νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη διάθεση και την κατανάλωση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα,
  • την επικράτηση της χρήσης στο γενικό και το μαθητικό πληθυσμό και τα πρότυπα κατανάλωσης έτσι όπως εξελίσσονται διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες, μέσω της ανάλυσης των στοιχείων που προκύπτουν από τις επιδημιολογικές έρευνες του ΕΠΙΨΥ σχετικά με τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών στην Ελλάδα,
  • τους ελέγχους που διενεργεί η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων ποτών, Οίνου και Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους,
  • την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την συνέργεια της χρήσης οινοπνευματωδών στα τροχαία ατυχήματα από τη Διεύθυνση Τροχαίας του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • τις κατασχέσεις οινοπνευματωδών από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε
  • τις έρευνες (επιδημιολογικές, μικρής εμβέλειας, ποιοτικές) που αφορούν τα οινοπνευματώδη στην Ελλάδα,
  • τις δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για το αλκοόλ.

Στοιχεία για τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα παρουσιάζονται στις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.