Πιστοποίηση του ΕΚΤΕΠΝ

  • Time to read less than 1 minute
Πιστοποίηση ΕΚΤΕΠΝ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) απένειμε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Πιστοποιητικό Ποιότητας. Η πιστοποίηση της ποιότητας στα Εθνικά Κέντρα του δικτύου REITOX, αποτελεί μια διαδικασία που αφορά την επίσημη αναγνώριση της επάρκειας ενός Εθνικού Κέντρου REITOX να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο έργο με αξιοπιστία και πιστότητα.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι το Εθνικό Κέντρο πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Κέντρο και ισχύει για πέντε χρόνια.