Δημοσιεύθηκε η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2020

  • Time to read less than 1 minute
Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2020

Η Ετήσια Έκθεση του EMCDDA για την κατάσταση της χρήσης ουσιών και την ανταπόκριση στα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση και την εξάρτηση, δημοσιεύθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020. Στην Έκθεση αυτή υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ερωτήματα όπως:  

  • Πανδημία COVID-19 και χρήση ουσιών: Τι επίδραση έχει η πανδημία στη χρήση, τη διακίνηση ουσιών και τις υπηρεσίες για την ανταπόκριση των σχετικών προβλημάτων;
  • Χρήση ουσιών και συνδεόμενα προβλήματα: Ποιες είναι οι συνέπειες στην Ευρώπη από τη χρήση ουσιών;
  • Διακίνηση ουσιών: Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την παραγωγή και τη διακίνηση ουσιών; 

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσφατα στοιχεία για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να ανατρέξετε στην τελευταία Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2020 και το σχετικό υλικό. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Έκθεση 2020 στην αγγλική γλώσσα, εδώ είναι διαθέσιμη η έκδοση με τα κυριότερα σημεία στα ελληνικά, ενώ για περισσότερο υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EMCDDA
 

Κατεβάστε το αρχείο