Δημοσιεύθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2021

  • Time to read less than 1 minute
Taster EDR2021

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) για την κατάσταση της χρήσης ουσιών και την ανταπόκριση στα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση και την εξάρτηση, δημοσιεύθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2021. Στην Έκθεση αυτή υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ερωτήματα όπως:  

        Πώς επηρέασε η πανδημία COVID-19 τη χρήση και την προσφορά ναρκωτικών;
        Ποια ναρκωτικά προκαλούν σήμερα περισσότερη ανησυχία;
        Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών;

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσφατα στοιχεία για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να ανατρέξετε στην τελευταία Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2021 και το σχετικό υλικό. Μπορείτε να μεταφορτώσετε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Έκθεση 2020 στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερο υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EMCDDA www.emcdda.europa.eu/edr2021.