Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης

  • Time to read less than 1 minute
Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης

Το ΕΠΙΨΥ/ΕΚΤΕΠΝ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης της χρήσης ουσιών στην Ευρώπη: Ανάλυση των συστημάτων πρόληψης στις χώρες της ΕΕ και επιμόρφωση επαγγελματιών πρόληψης ” (πρόγραμμα ASAP-training) το οποίο αποτελεί μια διακρατική προσπάθεια για την προώθηση της ποιότητας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης στον τομέα της πρόληψης.

Έχει διετή διάρκεια (2019-2020) και συμμετέχουν 11 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA), του ευρωπαϊκού δικτύου EUSPR (European Society for Science Prevention and Research) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC).

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η αποτύπωση των συστημάτων και των φορέων πρόληψης στις χώρες της ΕΕ,
  • η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για σχετικά με θέματα ποιότητας στην πρόληψης, επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, κτλ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις “Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές για την Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών (ΕυΠρο)” και το “Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη” (http://upc-adapt.eu/)
  • η δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κατάρτισης επαγγελματιών πρόληψης

Για περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASAΡ-training επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://asap-training.eu/