Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση έρευνας του ΕΠΙΨΥ

  • Time to read less than 1 minute
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση έρευνας σε σωφρονιστικά καταστήματα

Το ΕΠΙΨΥ δημοσιοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση έρευνας σε σωφρονιστικά καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες και αποφοίτους σχολών κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας. 

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα συμβάλλουν στη διαδικασία συλλογής δεδομένων και τη χορήγηση των ερωτηματολογίων σε σωφρονιστικά καταστήματα. Το ΕΚΤΕΠΝ θα έχει εξασφαλίσει ειδική άδεια για την είσοδό τους. Για την εκτέλεση των παραπάνω θα υπάρξει εκπαίδευση και καθημερινή καθοδήγηση και υποστήριξη από στελέχη του ΕΚΤΕΠΝ. 

Λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο.