Άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης