Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ΜΕΘΕΞΙΣ Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια