Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εφήβων ΕΞΑΝΤΑΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας εφήβων