Εξειδικευμμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Απεξαρτημένων ή υπό Απεξάρτηση Ατόμων Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ