Γ΄ Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης Γυναικών και Μητέρων Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ