Κέντρο Ενημέρωσης - Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης για Ψυχοδραστικές Ουσίες Νομού Μεσσηνίας Κ.Ε.Π.Ε.Ψ.Ο.