Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών