Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων -ΚΑΤΚ- Ελεώνα Θηβών