Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΙΝΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων