Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Θεσσαλονίκης